Declaració d'accessibilitat

L’Institut Ramon Muntaner s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de Setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a http://www.diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 

1.1.1 Contenido no textual

1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado)

1.2.2 Subtítulos (grabados)

1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado)

1.3.3 Características sensoriales

1.4.2 Control del audio

2.2.1 Tiempo ajustable

2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar

2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)

2.5.3 Etiqueta en el nombre

3.3.2 Etiquetas o instrucciones

4.1.2 Nombre, función, valor

b) Càrrega desproporcionada: no aplica.

 

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 17/09/2020

 

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la consultoria d’accessibilitat ÀGILS Comunicació SL (http://www.agilscomunicacio.com) en el marc de la col·laboració amb l’oficina d’accessibilitat del propi organisme.

 

Darrera revisió de la declaració: 17/09/2020

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

Sol·licitar informació i continguts exclosos de l’àmbit d’aplicació de la directiva

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

A través de la següent bústia de contacte 

 

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

 

En el cas que la resposta a la notificació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria, tal i com s’estableix en la Directiva Europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot realitzar una reclamació a:

 

Àrea d’Atenció Digital. Direcció General d’Atenció Ciutadana. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya